DIRNAME(1) Brukerkommandoer DIRNAME(1)

dirname - strip last component from file name

dirname [VALG] NAVN...

Skriv ut hvert NAVN med dets siste del uten skråstrek, og fjern avsluttende skråstrek. Hvis NAVNet ikke inneholder «/», skriv ut «.» (som betyr gjeldende arbeidsmappe).

Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

-> «/usr»
-> «dir1» etterfulgt av «dir2»
-> «.»

Skrevet av David MacKenzie og Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

basename(1), readlink(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/dirname
eller lokalt: info '(coreutils) dirname invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4