BASENAME(1) Polecenia użytkownika BASENAME(1)

basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików

basename NAZWA [PRZYROSTEK]
basename OPCJA... NAZWA...

Wyświetla NAZWĘ, usuwając wiodące nazwy katalogów, pozostawiając w ten sposób nazwę pliku bez ścieżki. Jeśli podano PRZYROSTEK, jest on także usuwany.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-a, --multiple
obsługuje wiele argumentów traktując każdy jako NAZWĘ
-s, --suffix=PRZYROSTEK
usuwa początkowy PRZYROSTEK; implikuje -a
-z, --zero
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

basename /usr/bin/sort
-> "sort"
basename include/stdio.h .h
-> "stdio"
basename -s .h include/stdio.h
-> "stdio"
basename -a any/str1 any/str2
-> "str1" po którym występuje "str2"

Napisane przez Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

dirname(1), readlink(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/basename
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) basename invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32