wcpncpy(3) Library Functions Manual wcpncpy(3)

wcpncpy - copiază un șir de caractere late de mărime fixă, returnând un indicator la sfârșitul acestuia

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcpncpy(wchar_t dest[restrict .n],
         const wchar_t src[restrict .n],
         size_t n);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

wcpncpy():

  Începând cu glibc 2.10
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
  Înainte de glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

Funcția wcpncpy() este echivalentul în caractere late al funcției stpncpy(3). Aceasta copiază cel mult n caractere late din șirul de caractere late indicat de src, inclusiv caracterul lat null de terminare (L'\0'), în matricea indicată de dest. Exact n caractere late sunt scrise în dest. În cazul în care lungimea wcslen(src) este mai mică decât n, caracterele late rămase în matricea indicată de dest sunt completate cu caractere L'\0'. În cazul în care lungimea wcslen(src) este mai mare sau egală cu n, șirul indicat de dest nu va fi terminat cu caractere L'\0'.

Șirurile nu se pot suprapune.

Programatorul trebuie să se asigure că există spațiu pentru cel puțin n caractere late la destinație.

wcpncpy() returnează un indicator la ultimul caracter lat scris, adică dest+n-1.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcpncpy() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

stpncpy(3), wcsncpy(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06