wcsncpy(3) Library Functions Manual wcsncpy(3)

wcsncpy - copiază un șir de caractere late de dimensiune fixă

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcsncpy(wchar_t destinație[restrict .n],
         const wchar_t sursă[restrict .n],
         size_t n);

Funcția wcsncpy() este echivalentul în caractere late al funcției strncpy(3). Aceasta copiază cel mult n caractere late din șirul de caractere late indicat de sursă, inclusiv caracterul lat null de terminare (L'\0'), în vectorul indicat de destinație. Exact n caractere late sunt scrise în destinație. În cazul în care lungimea wcslen(sursă) este mai mică decât n, caracterele late rămase în vectorul indicat de destinație sunt completate cu caractere late nule. În cazul în care lungimea wcslen(sursă) este mai mare sau egală cu n, șirul indicat de destinație nu se termină cu un caracter lat nul.

Șirurile nu se pot suprapune.

Programatorul trebuie să se asigure că există spațiu pentru cel puțin n caractere late la destinație.

wcsncpy() returns dest.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcsncpy() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

strncpy(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06