USERS(1) Brukerkommandoer USERS(1)

users - print the user names of users currently logged in to the current host

users [VALG]... [FIL]

Vis hvem som er logget inn nå i følge FIL.Hvis FIL ikke er valgt, brukes /var/run/utmp. Det er vanlig å bruke /var/log/wtmp som FIL.

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Joseph Arceneaux og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

getent(1), who(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/users
eller lokalt: info '(coreutils) users invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4