USERS(1) Uživatelské příkazy USERS(1)

users - vypíše jména na tomto stroji právě přihlášených uživatelů

users [VOLBA]... [SOUBOR ]

Vypíše jména právě přihlášených uživatelů podle zadaného SOUBORu. Není-li zadán parametr SOUBOR, je použit /var/run/utmp. Často bývá jako SOUBOR používán /var/log/wtmp.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Joseph Arceneaux a David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější http://gnu.org/licenses/gpl.html
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro users je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a users, měl by příkaz
info coreutils 'users invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0