USERS(1) Polecenia użytkownika USERS(1)

users - wypisuje nazwy użytkowników obecnie zalogowanych na komputerze

users [OPCJA]... [PLIK]

Wyświetla użytkowników, którzy są obecnie zalogowani, zgodnie z PLIKIEM. Częstym wyborem jest /var/log/wtmp. Jeśli nie podano PLIKU, używany jest /var/run/utmp.

wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Josepha Arceneaux i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

getent(1), who(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/users
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) users invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2023 GNU coreutils 9.4