USERS(1) Кориснички команди USERS(1)

ИМЕ

users - принтај имиња на корисниците што се сегашно најавени на тековниот хост

СИНОПСИС

users [ОПЦИЈА]... [ФАЈЛ]...

ОПИС

Output who is currently logged in according to FILE. If FILE is not specified, use /var/run/utmp. /var/log/wtmp as FILE is common.

прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

АВТОР

Напишано од Joseph Arceneaux и David MacKenzie.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на https://translationproject.org/team/mk.html

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

getent(1), who(1)

Цела документација https://www.gnu.org/software/coreutils/users
или достапна покално преку: info '(coreutils) users invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

јануари 2024 година GNU coreutils 9.4