WHO(1) Příručka uživatele WHO(1)

who - vypíše, kdo je přihlášen

who [VOLBA]... [ SOUBOR | ARG1 ARG2 ]

Vypíše informace o aktuálně přihlášených uživatelích.

stejné jako -b -d --login -p -r -t -T -u
čas posledního spuštění systému
vypíše mrtvé procesy
výpisu předřadí řádek s popisem významu jednotlivých sloupců
vypíše procesy zajišťující přihlášení do systému (login)
pokusí se vyhledat jméno počítače pomocí DNS
pouze jméno počítače a uživatel přiřazený ke standardnímu vstupu
vypíše aktivní procesy, spuštěné procesem init
všechna přihlašovací jména a počet přihlášených uživatelů
vypíše aktuální runlevel
vypíše jen jméno, linku a čas (výchozí)
vypíše poslední změnu systémového času
znakem +, - nebo ? označí, zda je možné uživateli zasílat zprávy
vypíše přihlášené uživatele
stejné jako -T
stejné jako -T
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Pokud není určen SOUBOR, použije se /var/run/utmp. Časté je také použití /var/log/wtmp jako SOUBORu. Pokud nejsou určeny ARG1 a ARG2, předpokládá se -m: obvyklé jsou 'am i' nebo 'mom likes'.

Napsal Joseph Arceneaux, David MacKenzie a Michael Stone.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/who
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) who invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4