WHO(1) Felhasználói parancsok WHO(1)

who - megmutatja, ki van bejelentkezve

ÖSSZEGZÉS

who [KAPCSOLÓ]... [ FÁJL | ARG1 ARG2 ]

Információk kiírása az éppen bejelentkezett felhasználókról.

ugyanaz, mint -b -d --login -p -r -t -T -u
az utolsó rendszerindítás ideje
döglött folyamatok kiírása
oszlopfejléceket tartalmazó sor kiírása
kiírja a rendszer bejelentkezési folyamatait
kísérlet a gépnevek egyszerűsítésére a DNS használatával
csak a szabványos bemenethez társított gépnév és felhasználó
az init által indított aktív folyamatok kiírása
az összes bejelentkezési név és a bejelentkezett felhasználók számának kiírása
a jelenlegi futási szint
csak a név, vonal és idő kiírása (alapértelmezett)
az utolsó rendszeróra-változás kiírása
a felhasználó üzenetállapotának hozzáadása mint +, - vagy ?
bejelentkezett felhasználók felsorolása
ugyanaz, mint a -T
ugyanaz, mint a -T
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

Ha a FÁJL nincs megadva, akkor a /var/run/utmp fájlt használja. A /var/log/wtmp használata általános a FÁJLKÉNT. Az ARG1 ARG2 hatása azonos a -m kapcsolóval; funkciója csupán a „who am i” vagy a „who mom likes” és hasonló parancsok értelmes megválaszolása.

Írta Joseph Arceneaux, David MacKenzie és Michael Stone.

A(z) GNU coreutils online súgója: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

SZERZŐI JOG

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

Teljes dokumentáció it https://www.gnu.org/software/coreutils/who
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) who invocation'

A kézikönyv magyar fordítását a Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2024. január GNU coreutils 9.4