WHO(1) Brukerkommandoer WHO(1)

who - show who is logged on

who [VALG]... [ FIL | ARG1 ARG2 ]

Skriv ut informasjon om innloggede brukere.

Tilsvarer -b -d --login -p -r -t -T -u.
Vis når systemet startet opp sist.
Vis døde prosesser.
Skriv ut linje med kolonneoverskrifter.
Skriv ut systemets innloggingsprosesser.
Prøv å forenkle vertsnavn via DNS.
Bare vertsnavn og brukernavn i forbindelse med standard innkanal.
Vis aktive prosesser som init har startet.
Vis navn på alle påloggede brukere.
Vis gjeldende kjørenivå.
Bare vis navn, linje og tidspunkt (standard).
Vis forrige endring av systemklokka.
Legg til brukerens meldingsstatus som «+», «-» eller «?».
Vis en liste over innloggede brukere.
Tilsvarer -T.
Tilsvarer -T.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Hvis FIL ikke er valgt, brukes /var/run/utmp. Det er vanlig å bruke /var/log/wtmp som FIL. Hvis ARG1 ARG2 er valgt, gjelder -m. Det er vanlig med argumenter som «er jeg» eller «mamma liker».

Skrevet av Joseph Arceneaux, David MacKenzie og Michael Stone.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/who
eller lokalt: info '(coreutils) who invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Mars 2023 GNU coreutils 9.2