UNAME(1) Användarkommandon UNAME(1)

uname — skriv ut systeminformation

uname [FLAGGA]...

Skriv ut viss systeminformation. Om ingen FLAGGA angetts används -s.

Skriv ut all information, i följande ordning, men utelämna -p och -i om okända:
Skriv ut kärnans namn.
Skriv ut maskinens nätverksnodnamn.
Skriv ut kärnans utgåva.
Skriv ut kärnans version.
Skriv ut maskinens hårdvarutyp.
Skriv ut processortypen (ej portabelt).
Skriv ut hårdvaruplattform (ej portabelt).
Skriv ut operativsystemet.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

arch(1), uname(2)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/uname
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) uname invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4