UNAME(1) Käyttäjän sovellukset UNAME(1)

uname - näytä järjestelmän tiedot

uname [VALITSIN]...

Näytä tiettyjä järjestelmätietoja. Komento ilman VALITSINta on sama kuin -s.

näytä kaikki tiedot seuraavassa järjestyksessä (paitsi -p ja -i, jos tuntemattomia):
näytä ytimen nimi
näytä koneen nimi verkossa
näytä ytimen versionumero
näytä ytimen versiotiedot
näytä laitteiston nimi
print the processor type (non-portable)
print the hardware platform (non-portable)
näytä käyttöjärjestelmä
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Kirjoittanut David MacKenzie.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

arch(1), uname(2)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/uname
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) uname invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Lauri Nurmi <lanurmi@kauhajoki.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4