UNAME(1) Polecenia użytkownika UNAME(1)

uname - wyświetla informacje o systemie

uname [OPCJA]...

Wyświetla informacje o systemie. Bez OPCJI działa jak z opcją -s.

wyświetla wszystkie informacje w poniższej kolejności, poza tym, że wynik opcji -p i -i nie jest wyświetlany, jeśli jest nieznany
wyświetla nazwę jądra
wyświetla sieciową nazwę systemu
wyświetla numer wydania jądra
wyświetla wersję jądra
wyświetla nazwę sprzętu (architekturę) komputera
wyświetla typ procesora (nieprzenośne)
wyświetla platformę sprzętową (nieprzenośne)
wyświetla system operacyjny
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

arch(1), uname(2)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/uname
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uname invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4