UNAME(1) Příručka uživatele UNAME(1)

uname - vypíše informace o systému

uname [VOLBA]...

Vypisuje informace o systému. Pokud nejsou zadána žádná VOLBA, funguje jako s volbou -s.

vypíše všechny informace v následujícím pořadí, pouze vypustí -p a -i, v případě, že nejsou známy:
vypíše jméno jádra
vypíše síťové jméno stroje
vypíše číslo release jádra
vypíše číslo verze jádra
vypíše typ stroje (hardware)
vypíše typ procesoru (nepřenositelné)
vypíše hardwarovou platformu (nepřenositelné)
vypíše operační systém
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Napsal David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

arch(1), uname(2)

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/uname
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) uname invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4