UNAME(1) Brukerkommandoer UNAME(1)

uname - print system information

uname [VALG]...

Skriv ut informasjon om systemet. Hvis du ikke gjør et VALG, brukes -s.

Skriv ut all informasjon i følgende rekkefølge (men utelat -p og -i hvis de er ukjent):
Skriv ut kjernenavnet.
Skriv ut vertsnavnet.
Skriv ut utgivelsesnummeret på kjernen.
Skriv ut kjernens versjonsnavn.
Skriv ut maskinvarenavn.
Skriv ut prosessortype (ikke-flyttbar).
Skriv ut maskinvareplattform (ikke-flyttbar).
Skriv ut operativsystemets navn.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet af David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

arch(1), uname(2)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/uname
eller lokalt: info '(coreutils) uname invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4