TRUNCATE(1) Brukerkommandoer TRUNCATE(1)

truncate - shrink or extend the size of a file to the specified size

truncate VALG... FIL...

Krymp eller utvid hver FIL til valgt størrelse.

Ikke-eksisterende FILer blir opprettet.

Overskytende data går tapt hvis FIL(er) er større enn valgt størrelse. Hvis en FIL er mindre enn valgt størrelse, utvides den med tomme byte så langt det er nødvendig.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Ikke opprett filer.
Behandle STØRRelse som antall inn-/utdatablokker i stedet for antall byte.
Baser størrelse på RFIL.
Velg eller juster filSTØRRelsen.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

STØRRelse er et valgfritt argument i heltallsformat (eks.: 10M er 10*1024*1024). Gyldige enheter er K, M, G, T, P, E, Z, Y, R og Q (1024-byte-enheter) - evt. KB, MB, osv. (1000-byte-enheter). Du kan også bruke binær-prefiks i form av KiB (K), MiB (M), og så videre.

STØRRelse kan velges med følgende prefiks-tegn: «+» (utvid med), «-» (krymp), «<» (maksimalt), «>» (minst), «/» (avrund ned til noe som er delelig med), eller «%» (avrund opp).

Skrevet av Padraig Brady.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate
eller lokalt: info '(coreutils) truncate invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4