TRUNCATE(1) Brugerkommandoer TRUNCATE(1)

truncate - shrink or extend the size of a file to the specified size

truncate FLAG... FIL...

Formindsk eller udvid størrelsen af hver FIL til den angivne størrelse

Et FIL-argument som ikke findes, oprettes.

If a FILE is larger than the specified size, the extra data is lost. If a FILE is shorter, it is extended and the sparse extended part (hole) reads as zero bytes.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

-c, --no-create
opret ikke nogen filer
-o, --io-blocks
fortolk STØR som antal IO-blokke frem for byte
-r, --reference=RFIL
basér størrelsen på RFIL
-s, --size=STØR
angiv eller justér filstørrelsen med STØR byte
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

Argumentet STØR er et heltal med eventuel enhed (f.eks.: 10K er 10*1024). Enheder er K,M,G,T,P,E,Z,Y (potens af 1024) eller KB,MB,... (potens af 1000). Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

STØR kan også følge efter et af følgende ændringstegn: "+" udvid med,"-" formindsk med, "<" højst, ">" mindst, "/" rund ned til multiplum af, "%" rund op til multiplum af.

Skrevet af Padraig Brady.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) truncate invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32