TRUNCATE(1) Brugerkommandoer TRUNCATE(1)

truncate - forminsk eller udvid størrelsen for en fil til den angivne størrelse

truncate FLAG... FIL...

Formindsk eller udvid størrelsen af hver FIL til den angivne størrelse

Et FIL-argument som ikke findes, oprettes.

Fylder en FIL mere end den angivne størrelse, vil de ekstra data gå tabt. Fylder en FIL mindre, vil den blive udvidet, og den udvidede del (hullet) sættes til nul-byte.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

opret ikke nogen filer
fortolk STØR som antal IO-blokke frem for byte
basér størrelsen på RFIL
angiv eller justér filstørrelsen med STØR byte
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

STØR kan også følge efter et af følgende ændringstegn: "+" udvid med,"-" formindsk med, "<" højst, ">" mindst, "/" rund ned til multiplum af, "%" rund op til multiplum af.

Skrevet af Padraig Brady.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) truncate invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

marts 2023 GNU coreutils 9.2