TOUCH(1) Příručka uživatele TOUCH(1)

touch - mění časové údaje souborů

touch [VOLBA]... SOUBOR...

Změní zadaným SOUBORům datum a čas posledního přístupu a poslední změny na aktuální čas.

Argument SOUBOR, který neexistuje, bude vytvořen prázdný, nebyl-li zadán přepínač -c nebo -h.

Pokud je jako SOUBOR zadán řetězec `-', jsou změněny časové údaje souboru, který je asociovaný se standardním výstupem.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

-a
změní pouze čas posledního přístupu
-c, --no-create
nebude vytvářet neexistující soubory
-d, --date=ŘETĚZEC
použije zadaný ŘETĚZEC místo aktuálního času
-f
(ignorováno)
-h, --no-dereference
působí na symbolický odkaz místo na soubor, na který odkaz odkazuje (funguje pouze na systémech, které mohou měnit časy symbolických odkazů)
-m
změní pouze čas poslední změny
-r, --reference=SOUBOR
místo aktuálního času použije časové údaje zadaného souboru
-t ZNAČKA
místo aktuálního času použije [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]
--time=ÚDAJ
změní určený ÚDAJ: access, atime nebo use je ekvivalentní k -a; modify nebo mtime je ekvivalentní k -m
--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
--version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Všimněte si, že volby -d a -t používají odlišné formáty data a času.

ŘETĚZEC v --date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29 Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a je podrobně popsán v dokumentaci info.

Napsal Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie a Randy Smith.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/touch
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) touch invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2020 GNU coreutils 8.32