TOUCH(1) Příručka uživatele TOUCH(1)

touch - mění časové údaje souborů

touch [VOLBA]... SOUBOR...

Změní zadaným SOUBORům datum a čas posledního přístupu a poslední změny na aktuální čas.

Argument SOUBOR, který neexistuje, bude vytvořen prázdný, nebyl-li zadán přepínač -c nebo -h.

Pokud je jako SOUBOR zadán řetězec `-', jsou změněny časové údaje souboru, který je asociovaný se standardním výstupem.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

změní pouze čas posledního přístupu
nebude vytvářet neexistující soubory
použije zadaný ŘETĚZEC místo aktuálního času
(ignorováno)
působí na symbolický odkaz místo na soubor, na který odkaz odkazuje (funguje pouze na systémech, které mohou měnit časy symbolických odkazů)
změní pouze čas poslední změny
místo aktuálního času použije časové údaje zadaného souboru
místo aktuálního času použije [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]
změní určený ÚDAJ: access, atime nebo use je ekvivalentní k -a; modify nebo mtime je ekvivalentní k -m
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Všimněte si, že volby -d a -t používají odlišné formáty data a času.

ŘETĚZEC PRO DATUM

ŘETĚZEC v --date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29 Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a je podrobně popsán v dokumentaci info.

Napsal Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie a Randy Smith.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/touch
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) touch invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4