TOUCH(1) Polecenia użytkownika TOUCH(1)

touch - zmienia czas pliku

touch [OPCJA]... PLIK...

Zmienia czas dostępu i modyfikacji każdego podanego pliku na czas bieżący.

Jeśli podany PLIK nie istnieje, tworzony jest jako pusty, chyba że użyto opcji -c lub -h.

Jeśli podany PLIK wynosi -, to jest traktowany w sposób specjalny i powoduje zmianę czasów pliku związanego ze standardowym wyjściem.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

zmienia wyłącznie czas dostępu
nie tworzy żadnych plików
przetwarza ŁAŃCUCH i używa go zamiast czasu bieżącego
(ignorowane)
działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, które one wskazują (użyteczne tylko w systemach, które potrafią zmienić czasy dowiązania symbolicznego)
zmienia wyłącznie czas modyfikacji
używa czasów danego PLIKU zamiast czasu bieżącego
używa [[CC]RR]MMDDhhmm[.ss] zamiast bieżącego czasu
zmienia podany czas: SŁOWO może przyjąć wartość:
access, atime lub use: równoważne -a;
modify lub mtime: równoważne -m.
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Proszę zauważyć, że opcje -d i -t przyjmują różne formaty daty i czasu.

ŁAŃCUCH DATY

Łańcuch opcji --date=ŁAŃCUCH może być prawie dowolnym dającym się odczytać przez człowieka (po angielsku!) łańcuchem, takim jak "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" lub "2004-02-29 16:21:42", a nawet "next Thursday". Łańcuch daty może zawierać odniesienia do daty kalendarzowej, pory dnia, strefy czasowej, dnia tygodnia, względnego czasu, względnej daty i liczb. Łańcuch pusty wskazuje początek dnia. Łańcuch daty jest bardziej złożony niż to wyjaśniono w niniejszym podręczniku, ale jest w pełni opisany w dokumentacji info.

Napisane przez Paula Rubina, Arnolda Robbinsa, Jima Kongdona, Davida MacKenzie i Randyego Smitha.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/touch
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) touch invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4