strsep(3) Library Functions Manual strsep(3)

strsep - extrage simbolul (token) dintr-un șir

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <string.h>
char *strsep(char **restrict stringp, const char *restrict delim);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

strsep():

  Începând cu glibc 2.19:
    _DEFAULT_SOURCE
  glibc 2.19 și versiunile anterioare:
    _BSD_SOURCE

Dacă *stringp este NULL, funcția strsep() returnează NULL și nu face nimic altceva. În caz contrar, această funcție găsește primul simbol din șirul *stringp care este delimitat de unul dintre octeții din șirul delim. Acest simbol este terminat prin suprascrierea delimitatorului cu un octet nul ('\0'), iar *stringp este actualizat pentru a indica trecutul simbolului. În cazul în care nu s-a găsit niciun delimitator, se consideră că simbolul este întregul șir *stringp, iar *stringp devine NULL.

Funcția strsep() returnează un indicator la simbol, adică returnează valoarea originală a *stringp.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
strsep() Siguranța firelor MT-Safe

Niciunul.

4.4BSD.

Funcția strsep() a fost introdusă ca înlocuitor pentru strtok(3), deoarece aceasta din urmă nu poate gestiona câmpuri goale. Cu toate acestea, strtok(3) este conformă cu C89/C99 și, prin urmare, este mai portabilă.

Fiți prudent atunci când utilizați această funcție. Dacă o utilizați, rețineți că:

Această funcție modifică primul său argument.
Această funcție nu poate fi utilizată pentru șiruri constante.
Se pierde identitatea caracterului de delimitare.

Programul de mai jos este o adaptare a celui găsit în strtok(3), care, totuși, nu elimină delimitatorii multipli sau simbolurile goale:


$ ./a.out 'a/bbb///cc;xxx:yyy:' ':;' '/'
1: a/bbb///cc
     --> a
     --> bbb
     -->
     -->
     --> cc
2: xxx
     --> xxx
3: yyy
     --> yyy
4:
     -->

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  char *token, *subtoken;
  if (argc != 4) {
    fprintf(stderr, "Utilizare: %s [șir] [delimitator] [subdelimitator]\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  for (unsigned int j = 1; (token = strsep(&argv[1], argv[2])); j++) {
    printf("%u: %s\n", j, token);
    while ((subtoken = strsep(&token, argv[3])))
      printf("\t --> %s\n", subtoken);
  }
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

memchr(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06