string(3) Library Functions Manual string(3)

stpcpy, strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup, strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp, strpbrk, strrchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex - operații cu șiruri de caractere

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <strings.h>

Compară șirurile s1 și s2 ignorând diferențele dintre majuscule și minuscule.
Compară primii n octeți ai șirurilor s1 și s2 ignorând diferențele dintre majuscule și minuscule.
Identic cu strchr(3).
Identic cu strrchr(3).
#include <string.h>
Copiază un șir de caractere de la src la dest, returnând un indicator la sfârșitul șirului rezultat la dest.
Adaugă șirul src la șirul dest, returnând un indicator dest.
Returnează un indicator la prima apariție a caracterului c în șirul s.
Compară șirul s1 cu șirul s2.
Compară șirul s1 cu șirul s2 folosind configurația regională curentă.
Copiază șirul src în dest, returnând un indicator la începutul lui dest.
Calculează lungimea segmentului inițial al șirului s care nu conține niciunul dintre octeții din șirul reject,
Returnează un duplicat al șirului s în memoria alocată cu malloc(3).
Schimbă aleatoriu caracterele din string.
Returnează lungimea șirului s.
char *strncat(char dest[restrict strlen(.dest) + .n + 1],
    const char src[restrict .n],
    size_t n);
Adaugă cel mult n octeți din șirul neterminat src la șirul dest, returnând un indicator la dest.
Compară cel mult n octeți din șirurile s1 și s2.
Returnează un indicator la prima apariție în șirul s a unuia dintre octeții din șirul accept.
Returnează un indicator la ultima apariție a caracterului c în șirul s.
Extrage simbolul inițial din stringp care este delimitat de unul dintre octeții din delim.
Calculează lungimea segmentului de început din șirul s care este format în întregime din octeți din accept.
Găsește prima ocurență a subșirului needle în șirul haystack, returnând un indicator la subșirul găsit.
Extrage simboluri din șirul s care sunt delimitate de unul dintre octeții din delim.
size_t strxfrm(char dest[restrict .n], const char src[restrict .n],
    size_t n);
Transformă src în limba locală curentă și copiază primii n octeți în dest.
char *strncpy(char dest[restrict .n], const char src[restrict .n],
    size_t n);
Umple o memorie tampon de mărime fixă cu octeți de început nenuli dintr-o matrice sursă, umplând cu octeți nuli, dacă este necesar.

Funcțiile string efectuează operații asupra șirurilor cu terminație nulă. Consultați paginile de manual individuale pentru descrierea fiecărei funcții.

bstring(3), stpcpy(3), strcasecmp(3), strcat(3), strchr(3), strcmp(3), strcoll(3), strcpy(3), strcspn(3), strdup(3), strfry(3), strlen(3), strncasecmp(3), strncat(3), strncmp(3), strncpy(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), strxfrm(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

14 noiembrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06