strchr(3) Library Functions Manual strchr(3)

strchr, strrchr, strchrnul - localizează un caracter în șirul de caractere

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <string.h>
char *strchr(const char *s, int c);
char *strrchr(const char *s, int c);
#define _GNU_SOURCE         /* Consultați feature_test_macros(7) */
#include <string.h>
char *strchrnul(const char *s, int c);

Funcția strchr() returnează un indicator la prima apariție a caracterului c în șirul s.

Funcția strrchr() returnează un indicator la ultima apariție a caracterului c în șirul s.

Funcția strchrnul() este la fel ca strchr(), cu excepția faptului că, dacă c nu se găsește în s, atunci returnează un indicator la octetul nul de la sfârșitul lui s, în loc de NULL.

Aici „caracter” înseamnă „octet”; aceste funcții nu funcționează cu caractere late sau cu caractere multi-octet.

Funcțiile strchr() și strrchr() returnează un indicator la caracterul potrivit sau NULL dacă acesta nu este găsit. Octetul de terminare nul este considerat parte a șirului, astfel încât, dacă c este specificat ca '\0', aceste funcții returnează un indicator către terminator.

Funcția strchrnul() returnează un indicator la caracterul care corespunde sau un indicator la octetul nul de la sfârșitul lui s (adică s+strlen(s)) dacă caracterul nu este găsit.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
strchr(), strrchr(), strchrnul() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.
GNU.

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD.
glibc 2.1.1.

memchr(3), string(3), strlen(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), wcschr(3), wcsrchr(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06