strchr(3) Library Functions Manual strchr(3)

strchr, strrchr, strchrnul - lokalizuje znak w ciągu

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <string.h>
char *strchr(const char *s, int c);
char *strrchr(const char *s, int c);
#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>
char *strchrnul(const char *s, int c);

Funkcja strchr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja strrchr() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja strchrnul() zachowuje się jak strchr() z wyjątkiem tego, że jeśli c nie występuje w s, to zwraca wskaźnik do bajtu null kończącego s, zamiast zwracać NULL.

"Znak" oznacza tutaj "bajt"; funkcje te nie działają ze znakami szerokimi lub wielobajtowymi.

Funkcje strchr() i strrchr() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub NULL, jeśli znaku nie znaleziono. Kończący bajt null jest uważany za część łańcucha, tak więc jeśli c jest równe '\0', to funkcje zwrócą wskaźnik do kończącego znaku null.

Funkcja The strchrnul() zwraca wskaźnik do pasującego znaku lub wskaźnik do znaku null kończącego s (tj. s+strlen(s)), jeśli znaku nie znaleziono.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strchr(), strrchr(), strchrnul() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.
GNU.

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD.
glibc 2.1.1.

memchr(3), string(3), strlen(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), wcschr(3), wcsrchr(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06