strlen(3) Library Functions Manual strlen(3)

strlen - obliczenie długość łańcucha

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <string.h>
size_t strlen(const char *s);

Funkcja strlen() oblicza długość łańcucha wskazanego przez s, nie licząc kończącego znaku null ('\0').

Funkcja strlen() zwraca liczbę bajtów w łańcuchu wskazanym przez s.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strlen() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD.

In cases where the input buffer may not contain a terminating null byte, strnlen(3) should be used instead.

string(3), strnlen(3), wcslen(3), wcsnlen(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06