shutdown(2) System Calls Manual shutdown(2)

shutdown - ukonči část plně duplexního spojení

Standardní knihovna C (libc, -lc)

#include <sys/socket.h>
int shutdown(int sockfd, int how);

Volání shutdown() může ukončit část nebo celé spojení týkající se soketu sockfd. Je-li how SHUT_RD, další data nebudou přijímána. Je-li how SHUT_WR, další data nebudou posílána. Je-li how SHUT_RDWR, nebudou přijímána ani vysílána žádná data.

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

sockfd není platným deskriptorem.
An invalid value was specified in how (but see BUGS).
Specifikovaný soket není spojen.
The file descriptor sockfd does not refer to a socket.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, 4.4BSD (first appeared in 4.2BSD).

Konstanty SHUT_RD, SHUT_WR, SHUT_RDWR, mají hodnoty 0, 1, 2 a jsou definovány v <sys/socket.h> od verze glibc-2.1.91.

Checks for the validity of how are done in domain-specific code, and before Linux 3.7 not all domains performed these checks. Most notably, UNIX domain sockets simply ignored invalid values. This problem was fixed for UNIX domain sockets in Linux 3.7.

close(2), connect(2), socket(2), socket(7)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06