SHRED(1) Polecenia użytkownika SHRED(1)

shred - nadpisuje każdy plik aby ukryć jego zawartość i opcjonalnie usuwa go

shred [OPCJA]... PLIK...

Wielokrotnie nadpisuje podane PLIK(I), w celu utrudnienia odzyskania jego zawartości, nawet przy użyciu bardzo drogich urządzeń do odzyskiwania danych

Jeśli jako PLIK podano -, zamazuje standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

zmienia uprawnienia aby umożliwić zapis, jeśli to konieczne
nadpisuje plik N razy zamiast domyślnych trzech
pozyskuje dane losowe z PLIKU
zamazuje daną liczbę bajtów (akceptowane są przyrostki K, M, G itp.)
deallocate and remove file after overwriting
jak -u, lecz umożliwia wybranie JAK usunąć; zob. niżej
pokazuje postęp
nie zaokrągla rozmiarów plików do kolejnego pełnego bloku; jest to domyślne ustawienia dla wszystkich plików poza zwykłymi
dodaje końcowe nadpisywanie zerami, aby ukryć użycie zamazywania
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Delete FILE(s) if --remove (-u) is specified. The default is not to remove the files because it is common to operate on device files like /dev/hda, and those files usually should not be removed. The optional HOW parameter indicates how to remove a directory entry: 'unlink' => use a standard unlink call. 'wipe' => also first obfuscate bytes in the name. 'wipesync' => also sync each obfuscated byte to the device. The default mode is 'wipesync', but note it can be expensive.

CAUTION: shred assumes the file system and hardware overwrite data in place. Although this is common, many platforms operate otherwise. Also, backups and mirrors may contain unremovable copies that will let a shredded file be recovered later. See the GNU coreutils manual for details.

Napisane przez Colina Plumba.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/shred
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) shred invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2023 GNU coreutils 9.4