SHRED(1) Polecenia użytkownika SHRED(1)

shred - nadpisuje każdy plik aby ukryć jego zawartość i opcjonalnie usuwa go

shred [OPCJA]... PLIK...

Wielokrotnie nadpisuje podane PLIK(I), w celu utrudnienia odzyskania jego zawartości, nawet przy użyciu bardzo drogich urządzeń do odzyskiwania danych

Jeśli jako PLIK podano -, zamazuje standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

zmienia uprawnienia aby umożliwić zapis, jeśli to konieczne
nadpisuje plik N razy zamiast domyślnych trzech
pozyskuje losowe bajty z PLIKU
zamazuje daną liczbę bajtów (akceptowane są przyrostki K, M, G itp.)
dealokuje i kasuje plik po nadpisaniu
jak -u, lecz umożliwia wybranie JAK usunąć; zob. niżej
pokazuje postęp
nie zaokrągla rozmiarów plików do kolejnego pełnego bloku;
jest to domyślne ustawienie dla wszystkich plików poza zwykłymi
dodaje końcowe nadpisywanie zerami, aby ukryć użycie zamazywania
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Usuwa PLIK(I) tylko jeśli użyto opcji --remove (-u). Nie jest to ustawienie domyślne, gdyż program często działa na plikach urządzeń, takich jak /dev/hda, które z reguły nie powinny być usuwane. Podczas pracy na zwykłych plikach, powinno się zwykle użyć opcji --remove. Opcjonalny argument JAK wskazuje jak usunąć wpis katalogu: unlink => użyje standardowego wywołania unlink. wipe => dodatkowo ukryje bajty w nazwie. wipesync => dodatkowo wykona sync po każdym ukrytym bajcie zapisanym na urządzenie. Domyślnym trybem jest wipesync, ale może być on powolny.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ: shred przyjmuje, że system plików i sprzęt nadpisują dane w tym samym miejscu. Choć jest to częste, wiele platform działa w inny sposób. Należy również pamiętać, że kopie zapasowe i serwery lustrzane mogą zawierać niedające się usunąć kopie, które pozwolą na późniejsze przywrócenie usuniętych za pomocą shred(1) danych. Więcej informacji w podręczniku GNU coreutils.

Napisane przez Colina Plumba.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/shred
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) shred invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4