SHRED(1) Brugerkommandoer SHRED(1)

shred - overskriv en fil for at skjule dets indhold, og valgfrit slette det

shred [FLAG]... FIL...

Overskiv de angivne FILer gentagne gange for at gøre det sværere for selv meget dyrt genoprettelsesudstyr at genskabe data.

Hvis en FIL er -, så makulér standard-ud.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

ændr om nødvendigt rettigheder for at tillade skrivning
overskriv N gange i stedet for det normale (3)
læs tilfældige byte fra FIL
makulér dette antal byte (endelser som K, M, G accepteres)
deallokér og fjern fil efter overskrivning
som -u, men giv mulighed for at vælge HVORDAN der skal slettes; se nedenfor
vis fremskridt
rund ikke filstørrelser op til den næste fulde blok;
dette er forvalg for ikke-regulære filer
overskriv til slut med nuller for at skjule makulering
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Slet FILer hvis --remove (-u) er angivet. Standardhandlingen er, ikke at fjerne filerne, fordi det er almindeligt at behandle enhedsfiler som /dev/hda, og disse filer bør normalt ikke fjernes. Den valgfri parameter HVORDAN angiver hvordan en mappeindgang skal fjernes: "unlink" => brug et standardkald til unlink. "wipe" => slør også først bytene i navnet. "wipesync" => synkroniser også hver sløret byte til disken. Standardtilstanden er »wipesync« men bemærk, at den kan være tidskrævende.

FORSIGTIG: shred antager at filsystemet og udstyret overskriver data på stedet. Selvom dette er normalt, så fungerer mange platforme anderledes. Sikkerhedskopier og spejle kan også indeholder kopier, der ikke kan fjernes, og medføre at en »shreddet« fil kan gendannes senere. Se GNU coreutils-manualen for detaljer.

Skrevet af Colin Plumb.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/shred
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) shred invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

januar 2024 GNU coreutils 9.4