SHRED(1) Användarkommandon SHRED(1)

shred — skriv över en fil för att dölja dess innehåll, och radera den om valt

shred [FLAGGA]... FIL...

Skriv över de angivna FIL(erna) upprepade gånger, för att göra det svårare även för väldigt dyra hårdvaruutrustningar att ta fram data.

Om FIL är -, strimla standard ut.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Ändra rättigheter för att tillåta skrivning, om nödvändigt.
Skriv över N gånger istället för standard (3).
Hämta slumpbyte:ar från FIL.
Strimla detta antal byte (ändelse som K, M, G fungerar).
Avallokera och ta bort filen efter överskrivningen.
Som -u men styr HUR filen tas bort; se nedan.
Följ processen.
Avrunda inte filstorlekar upp till nästa hela block;
detta är standardfallet för icke-normala filer.
Lägg till en avslutande överskrivning med nollor för att dölja strimlandet.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Ta bort FIL(er) om --remove (-u) anges. Standard är att inte ta bort filerna för det är vanligt att arbeta på enhetsfiler som /dev/hda, och dessa filer bör inte tas bort. Den frivilliga parametern HUR anger hur katalogposter skall tas bort: ”unlink” ⇒ använd ett vanligt anrop av unlink. ”wipe” ⇒ förvilla även först byte i namnet. ”wipesync” ⇒ synkronisera även varje förvillad byte till enheten. Standardläget är ”wipesync”, men observera att detta kan vara dyrt.

VARNING: shred antar att filsystemet och hårdvaran skriver över data på plats. Även om detta är vanligt fungerar många plattformar på annat sätt. Vidare kan säkerhetskopior och speglar innehålla kopior som inte går att ta bort som gör att den strimlade filen kan återskapas senare. Se manualen för GNU coreutils för detaljer.

Skrivet av Colin Plumb.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/shred
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) shred invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4