SHA1SUM(1) Brukerkommandoer SHA1SUM(1)

sha1sum - compute and check SHA1 message digest

sha1sum [VALG]... [FIL]...

Skriv ut eller kontroller SHA1- (160-bit-) -kontrollsummer.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Les i binærmodus.
Les kontrollsummer fra FILEne, og kontroller dem.
Lag en kontrollsum i BSD-stil.
Les i tekstmodus (standard).
Avslutt hver linje med NUL i stedet for ny linje og slå av skiftetegn for filnavn.

Ikke avslutt eller gi feilkode ved manglende fil.
Ikke skriv ut OK for hver fil som blir kontrollert.
Ikke skriv ut noen ting (bruk statuskoder i stedet).
Avslutt med feilkode ved feilformaterte sjekksumlinjer.
Advar mot feilformaterte kontrollsumlinjer.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Summene beregnes som beskrevet i FIPS-180-1. Ved kontroll bør inndata bestå av tidligere utdata fra programmet. Standard prosedyre er at programmet skriver ut en linje med kontrollsum, mellomrom, et tegn som indikerer lesemodus («*» betyr binær, mellomrom betyr tekst) og et filnavn per FIL.

Merk: Det er ingen praktisk forskjell på binær modus og tekstmodus på GNU-systemer.

Do not use the SHA-1 algorithm for security related purposes. Instead, use an SHA-2 algorithm, implemented in the programs sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)

Skrevet av Ulrich Drepper, Scott Miller og David Madore.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

cksum(1)

Fullstendig dokumentasjon:https://www.gnu.org/software/coreutils/sha1sum
eller lokalt: info '(coreutils) sha1sum invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4