SHA1SUM(1) Opdrachten voor gebruikers SHA1SUM(1)

sha1sum - SHA-1-controlesommen berekenen of controleren

sha1sum [OPTIE]... [BESTAND]...

Toont of controleert SHA-1-controlesommen (160-bits).

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

in binaire modus lezen
controlesommen uit BESTAND(en) lezen en controleren
een controlesom in BSD-stijl genereren
in tekstmodus lezen (standaard)
elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuwe regel, en bestandsnaam-escapes uitschakelen

ontbrekende bestanden stilzwijgend overslaan
geen 'goed' tonen voor elk met succes gecontroleerd bestand
niets naar de uitvoer sturen; de afsluitwaarde toont succes
met niet-nul afsluiten bij onjuist opgemaakte controlesom regels
waarschuwen bij onjuist opgemaakte controlesom regels
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

De sommen worden berekend zoals beschreven in FIPS-180-1. Bij het controleren moet de invoer voormalige uitvoer van dit programma zijn. De standaardmodus toont voor elk BESTAND een regel met een controlesom, een spatie, een teken voor de invoer modus ('*' voor binair, ' ' voor tekst of waar binair onbeduidend is), en de naam van elk BESTAND.

Noot: op GNU-systemen is er geen verschil tussen binaire modus en tekstmodus.

Gebruik het SHA-1 algoritme niet voor veiligheids toepassingen. Gebruik in plaats daarvan het SHA-2 algoritme, geïmplementeerd in de programma´s sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), of de BLAKE2 algoritmes, geïmplementeerd in b2sum(1)

Geschreven door Ulrich Drepper, Scott Miller en David Madore.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

cksum(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/sha1sum
of lokaal via: info '(coreutils) sha1sum invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4