round(3) Library Functions Manual round(3)

round, roundf, roundl - rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg, departe de zero

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double round(double x);
float roundf(float x);
long double roundl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

round(), roundf(), roundl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Aceste funcții rotunjesc x la cel mai apropiat număr întreg, dar rotunjesc la jumătatea distanței de la zero (indiferent de direcția de rotunjire curentă, a se vedea fenv(3)), în loc să rotunjească la cel mai apropiat număr întreg par, ca rint(3).

De exemplu, round(0.5) este 1.0, iar round(-0.5) este -1.0.

Aceste funcții returnează valoarea întreagă rotunjită.

Dacă x este un număr întreg, +0, -0, NaN (nu este un număr) sau infinit, se returnează x însuși.

Nu există erori. POSIX.1-2001 documentează o eroare de interval pentru depășiri, dar a se vedea NOTE.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
round(), roundf(), roundl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

POSIX.1-2001 conține un text referitor la depășirea limitei (care poate configura errno la ERANGE sau poate ridica o excepție FE_OVERFLOW). În practică, rezultatul nu poate depăși limitarea pe nicio mașină curentă, astfel încât această chestie de tratare a erorilor este doar un nonsens. (Mai precis, depășirea poate avea loc numai atunci când valoarea maximă a exponentului este mai mică decât numărul de biți de mantisă. Pentru numerele cu virgulă mobilă standard IEEE-754 pe 32 și 64 de biți, valoarea maximă a exponentului este 127 (respectiv, 1023), iar numărul de biți de mantisă, inclusiv bitul implicit, este 24 (respectiv, 53).

Dacă doriți să stocați valoarea rotunjită într-un tip întreg, probabil că doriți să utilizați una dintre funcțiile descrise în lround(3).

ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), trunc(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06