trunc(3) Library Functions Manual trunc(3)

trunc, truncf, truncl - rotunjesc la numere întregi, spre zero

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double trunc(double x);
float truncf(float x);
long double truncl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

trunc(), truncf(), truncl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Aceste funcții rotunjesc x la cea mai apropiată valoare întreagă care nu este mai mare în mărime decât x.

Aceste funcții returnează valoarea întreagă rotunjită, în format de virgulă mobilă.

Dacă x este inumăr întreg, +0, -0, NaN sau un infinit, se returnează x însuși.

Nu apar erori.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
trunc(), truncf(), truncl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

Valoarea integrală returnată de aceste funcții poate fi prea mare pentru a fi stocată într-un tip întreg (int, long etc.). Pentru a evita o depășire, care va produce rezultate nedefinite, o aplicație trebuie să efectueze o verificare a intervalului de valori pentru valoarea returnată înainte de a o atribui unui tip întreg.

ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06