floor(3) Library Functions Manual floor(3)

floor, floorf, floorl - cea mai mare valoare întreagă care nu este mai mare decât argumentul

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double floor(double x);
float floorf(float x);
long double floorl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

floorf(), floorl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții returnează cea mai mare valoare integrală care nu este mai mare decât x.

De exemplu, floor(0,5) este 0,0, iar floor(-0,5) este -1,0.

Aceste funcții returnează valoarea minimală a lui x.

Dacă x este număr întreg, +0, -0, NaN sau un infinit, se returnează x însuși.

Nu există erori. POSIX.1-2001 documentează o eroare de interval pentru depășiri, dar a se vedea NOTE.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
floor(), floorf(), floorl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

SUSv2 și POSIX.1-2001 conțin un text despre depășire (care ar putea configura errno la ERANGE sau ridica o excepție FE_OVERFLOW). În practică, rezultatul nu poate depăși limitarea pe nicio mașină curentă, astfel încât această chestie de tratare a erorilor este doar un nonsens. Mai precis, depășirea poate avea loc numai atunci când valoarea maximă a exponentului este mai mică decât numărul de biți de mantisă (partea zecimală pozitivă a unui logaritm). Pentru numerele cu virgulă mobilă standard IEEE-754 pe 32 și 64 de biți, valoarea maximă a exponentului este 127 (respectiv, 1023), iar numărul de biți de mantisă, inclusiv bitul implicit, este 24 (respectiv, 53).

ceil(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06