rmdir(2) System Calls Manual rmdir(2)

rmdir - verwijder een map

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

#include <unistd.h>
int rmdir(const char *padnaam);

rmdir() verwijderd een map, die leeg moet zijn.

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

Schrijf toegang tot de map die padnaam bevat was niet toegestaan, of een van de mappen uit het voorvoegsel van het pad van padnaam stond zoeken niet toe. (Zie ook path_resolution(7).
padnaam is momenteel in gebruik door het systeem of een proces dat verwijdering voorkomt. Op Linux betekent dit dat pathname momenteel gebruikt wordt als aankoppelpunt of dat het de hoofdmap van het aanroepende proces is.
padnaam wijst buiten de voor u toegankelijke adresruimte.
padnaam heeft . als laatste deel.
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vaststellen van padnaam.
padnaam was te lang.
Een map deel van padnaam bestaat niet of is een loshangende symbolische koppeling.
Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.
padnaam, of een deel gebruikt als map van padnaam, is in feite geen dir.
pathname bevat elementen anders dan . en .. ; of, pathname heeft .. als laatste component. POSIX.1 staat ook EEXIST voor deze conditie toe.
De map die padnaam bevat heeft het sticky bit (S_ISVTX) aanstaan en het effectieve eigenaars ID is noch het gebruikers ID van het bestand dat gewist moet worden noch dat van de map die het bevat, en het proces heeft geen privileges (Linux: heeft bezit de CAP_FOWNER capaciteit niet)
Het bestandsysteem dat padnaam bevat, ondersteund het verwijderen van mappen niet.
padnaam verwijst naar een map op een alleen-lezen bestandsysteem.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

Ongelukkigheden in het protocol waar NFS op stoelt kunnen het onverwacht verdwijnen van mappen veroorzaken die nog steeds gebruikt worden.

rm(1), rmdir(1), chdir(2), chmod(2), mkdir(2), rename(2), unlink(2), unlinkat(2)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

31 oktober 2023 Linux man-pages 6.06