chdir(2) System Calls Manual chdir(2)

chdir, fchdir - verander de werkmap

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

#include <unistd.h>
int chdir(const char *pad);
int fchdir(int fd);
Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

fchdir():

_XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Vanaf glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
    || /* Glibc tot en met 2.19: */ _BSD_SOURCE

chdir() verandert de huidige werkmap van het aanroepende proces naar de map zoals opgegeven in pad.

fchdir() is hetzelfde als chdir, maar de map wordt gegeven als een open bestandindicator.

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten worden teruggegeven. De meer algemene fouten voor chdir() worden hieronder genoemd:

Zoek toestemming is geweigerd op een deel van pad. (Zie ook path_resolution(7).)
pad wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
Een Invoer/Uitvoer fout trad op.
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vaststellen van pad.
pad is te lang.
The opgegeven bestand in pad bestaat niet.
Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.
Een deel van pad is geen map.

De algemene fouten voor fchdir() worden hieronder genoemd:

Zoek-toestemming werd geweigerd voor het map-openen voor bi.
bb is geen geldige bestandsbeschrijving.
bi is geen map.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.4BSD.

De huidige werkmap is het start punt voor het interpreteren van relatieve padnamen (die niet beginnen met '/').

Een kind proces aangemaakt door fork(2) erft de werkmap van zijn ouder. De huidige werk map wordt niet verandert door execve(2).

chroot(2), getcwd(3), path_resolution(7)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

31 oktober 2023 Linux man-pages 6.06