CHDIR(2) Linux Programmeurs Handleiding CHDIR(2)

chdir, fchdir - verander de werkmap

#include <unistd.h>
int chdir(const char *path);
int fchdir(int fd);
Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

fchdir():

_XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Since glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
    || /* Glibc up to and including 2.19: */ _BSD_SOURCE

chdir() verandert de huidige werkmap van het aanroepende proces naar de map zoals opgegeven in pad.

fchdir() is hetzelfde als chdir, maar de map wordt gegeven als een open bestandindicator.

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten worden teruggegeven. De meer algemene fouten voor chdir() worden hieronder genoemd:
EACCES
Zoek toestemming is geweigerd op een deel van pad. (Zie ook path_resolution(7).)
EFAULT
pad wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
EIO
Een Invoer/Uitvoer fout trad op.
ELOOP
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vaststellen van pad.
ENAMETOOLONG
pad is te lang.
ENOENT
The opgegeven bestand in pad bestaat niet.
ENOMEM
Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.
ENOTDIR
Een deel van pad is geen map.

De algemene fouten voor fchdir() worden hieronder genoemd:

EACCES
Zoek-toestemming werd geweigerd voor het map-openen voor bi.
EBADF
bb is geen geldige bestandsbeschrijving.
ENOTDIR
bi is geen map.

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.4BSD.

De huidige werkmap is het start punt voor het interpreteren van relatieve padnamen (die niet beginnen met '/').

Een kind proces aangemaakt door fork(2) erft de werkmap van zijn ouder. De huidige werk map wordt niet verandert door execve(2).

chroot(2), getcwd(3), path_resolution(7)

Deze pagina is onderdeel van release 5.11 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

22 maart 2021 Linux