MKFIFO(1) Användarkommandon MKFIFO(1)

mkfiro — skapa FIFO:er (namngivna rör)

mkfifo [FLAGGA]... NAMN...

Skapa namngivna rör (FIFO) med de givna NAMNen.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Sätt filrättighetsbitar till RÄTTIGHET, inte a=rw - umask.
Sätt SELinux-säkerhetskontext till standardtypen.
Som -Z, eller om KTX anges, sätt då SELinux- eller SMACK-säkerhetskontext till KTX.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

mkfifo(3)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/mkfifo
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) mkfifo invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4