MKFIFO(1) Brukerkommandoer MKFIFO(1)

mkfifo - make FIFOs (named pipes)

mkfifo [VALG]... NAVN...

Lag datarør (FIFO-er) med valgt(e) NAVN.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Velg MODUS for filrettigheter, i stedet for en u-maske som «a=rw».
set the SELinux security context to default type
Tilsvarer -Z, (eller, hvis CTX er valgt, bruk KON som SELinux- eller SMACK-sikkerhetskontekst).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet af David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

mkfifo(3)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/mkfifo
eller lokalt: info '(coreutils) mkfifo invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4