MKFIFO(1) Polecenia użytkownika MKFIFO(1)

mkfifo - tworzy FIFO (potoki nazwane)

mkfifo [OPCJA]... NAZWA...

Tworzy potoki nazwane (FIFO) o podanych NAZWACH.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

ustawia TRYB uprawnień, zamiast domyślnego a=rw minus bity ustawione w umask
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux na domyślny
jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

mkfifo(3)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/mkfifo
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mkfifo invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4