MD5SUM(1) Användarkommandon MD5SUM(1)

md5sum — beräkna och kontrollera meddelandes MD5-kontrollsumma

md5sum [FLAGGA]... [FIL]...

Skriv eller kontrollera MD5 (128-bitars) kontrollsummor.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Läs i binärt läge.
Läs kontrollsummor från FILerna och kontrollera dem.
Skapa en kontrollsumma i BSD-stil.
Läs i textläge (standard).
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad, och avaktivera kontrollsekvenser i filnamn.

Misslyckas inte eller rapportera status för saknade filer.
Skriv inte OK för varje verifierad fil.
Skriv inte ut något, statuskoden visar resultatet.
Returnera nollskilt vid felformaterade kontrollsummerader.
Varna för felaktigt formaterade kontrollsummerader.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Summorna beräknas så som beskrivs i RFC 1321. Vid kontroll skall indata vara en tidigare utdata från detta program. Normalläget är att skriva en rad med: kontrollsumma, ett mellanslag, ett tecken som indikerar indataläge (”*” för binärt, ” ” för text eller där binärläge är betydelselöst) och namnet på varje FIL.

Obs: det är ingen skillnad mellan binärt läge och textläge på GNU-system.

Använd inte MD5-algoritmen för säkerhetsrelaterade ändamål. Använd istället en SHA-2-algoritm, implementerad i programmen sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1) eller BLAKE2-algoritmen, implementerad i b2sum(1)

Skrivet av Ulrich Drepper, Scott Miller och David Madore.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

cksum(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) md5sum invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2023 GNU coreutils 9.3