LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

lrs2lrf - lrs2lrf
lrs2lrf [options] fil.lrs

Oversæt en LRS-fil til en LRF-fil.

Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--help, -h
Vis denne hjælpetekst og afslut
--lrs
Konverter LRS til LRS, nyttigt ved fejlfinding.
--output, -o
Sti til output-fil
--verbose
Uddybende behandling
--version
vis programmets version og afslut

Kovid Goyal

Kovid Goyal
September 10, 2021 5.27.0