LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [možnosti] súbor.lrs

Spracuje LRS súbor do súboru LRF.

Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

zobraziť túto nápovedu a skončiť
Previesť LRS na LRS, užitočné pri hľadaní chýb v programe.
Cesta k výstupnému súboru
Zvýšiť množstvo vypisovaných informácií
zobraziť verziu programu a skončiť

Kovid Goyal

Kovid Goyal

októbra 22, 2021 5.30.0