LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

lrs2lrf - lrs2lrf
lrs2lrf [options] file.lrs

Kompilovat soubor LRS na soubor LRF.

Kdykoliv předáváte parametry pro lrs2lrf, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit
--lrs
Převést LRS na LRS, užitečné pro ladění.
--output, -o
Cesta k výstupnímu souboru
--verbose
Podrobné zpracování
--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

Kovid Goyal

Kovid Goyal
září 10, 2021 5.27.0