ldexp(3) Library Functions Manual ldexp(3)

ldexp, ldexpf, ldexpl - înmulțește un număr în virgulă mobilă cu o putere întreagă de 2

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double ldexp(double x, int exp);
float ldexpf(float x, int exp);
long double ldexpl(long double x, int exp);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

ldexpf(), ldexpl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții returnează rezultatul înmulțirii numărului în virgulă mobilă x cu 2 ridicat la puterea exp.

În caz de succes, aceste funcții returnează x * (2^exp).

Dacă exp este zero, atunci se returnează x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este infinit pozitiv (infinit negativ), se returnează infinit pozitiv (infinit negativ).

În cazul în care rezultatul nu este suficient de mare (sublimită), apare o eroare de interval și se returnează zero.

În cazul în care rezultatul este depășit, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează HUGE_VAL, HUGE_VALF sau HUGE_VALL, respectiv HUGE_VALL, cu un semn identic cu x.

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de depășire în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW).
errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de sub-limită în virgulă mobilă (FE_UNDERFLOW).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
ldexp(), ldexpf(), ldexpl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

frexp(3), modf(3), scalbln(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06