scalbln(3) Library Functions Manual scalbln(3)

scalbn, scalbnf, scalbnl, scalbln, scalblnf, scalblnl, scalblnl - înmulțește un număr în virgulă mobilă cu puterea integrală a bazei

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double scalbln(double x, long exp);
float scalblnf(float x, long exp);
long double scalblnl(long double x, long exp);
double scalbn(double x, int exp);
float scalbnf(float x, int exp);
long double scalbnl(long double x, int exp);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

scalbln(), scalblnf(), scalblnl():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE

scalbn(), scalbnf(), scalbnl():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții înmulțesc primul lor argument x cu FLT_RADIX (probabil 2) la puterea lui exp, adică:

  x * FLT_RADIX ** exp

Definiția lui FLT_RADIX poate fi obținută prin includerea <float.h>.

În caz de succes, aceste funcții returnează x * FLT_RADIX ** exp.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este infinit pozitiv (infinit negativ), se returnează infinit pozitiv (infinit negativ).

Dacă x este +0 (-0), se returnează +0 (-0).

În cazul în care rezultatul este depășit, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează HUGE_VAL, HUGE_VALF sau HUGE_VALL, respectiv HUGE_VALL, cu un semn identic cu x.

În cazul în care rezultatul nu este suficient, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează zero, cu un semn identic cu x.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

Se declanșează o excepție de supraîncărcare (de depășire a limitei) în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW).
errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de sub-limită în virgulă mobilă (FE_UNDERFLOW).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
scalbn(), scalbnf(), scalbnl(), scalbln(), scalblnf(), scalblnl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

Aceste funcții diferă de funcțiile învechite descrise în scalb(3) prin tipul celui de-al doilea argument al lor. Funcțiile descrise pe această pagină au un al doilea argument de tip integral, în timp ce cele din scalb(3) au un al doilea argument de tip double.

Dacă FLT_RADIX este egal cu 2 (ceea ce este obișnuit), atunci scalbn() este echivalent cu ldexp(3).

Înainte de glibc 2.20, aceste funcții nu configurau errno pentru erori de interval.

ldexp(3), scalb(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06