scalb(3) Library Functions Manual scalb(3)

scalb, scalbf, scalbl - înmulțește un număr în virgulă mobilă cu puterea integrală a bazei (OBSOLETĂ)

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
[[depreciat]] double scalb(double x, double exp);
[[depreciat]] float scalbf(float x, float exp);
[[depreciat]] long double scalbl(long double x, long double exp);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

scalb():

  _XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

scalbf(), scalbl():

  _XOPEN_SOURCE >= 600
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții înmulțesc primul lor argument x cu FLT_RADIX (probabil 2) la puterea lui exp, adică:

  x * FLT_RADIX ** exp

Definiția lui FLT_RADIX poate fi obținută prin includerea <float.h>.

În caz de succes, aceste funcții returnează x * FLT_RADIX ** exp.

Dacă x sau exp nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este infinit pozitiv (infinit negativ), iar exp nu este infinit negativ, se returnează infinit pozitiv (infinit negativ).

Dacă x este +0 (-0), iar exp nu este infinit pozitiv, se returnează +0 (-0).

Dacă x este zero, iar exp este infinit pozitiv, apare o eroare de domeniu și se returnează un NaN.

Dacă x este un infinit, iar exp este un infinit negativ, apare o eroare de domeniu și se returnează un NaN.

În cazul în care rezultatul este depășit, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează HUGE_VAL, HUGE_VALF sau HUGE_VALL, respectiv HUGE_VALL, cu un semn identic cu x.

În cazul în care rezultatul nu este suficient, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează zero, cu un semn identic cu x.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la EDOM. Se generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).
errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de depășire în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW).
errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de sub-limită în virgulă mobilă (FE_UNDERFLOW).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
scalb(), scalbf(), scalbl() Siguranța firelor MT-Safe

Niciunul.

4.3BSD. Desuetă în POSIX.1-2001; eliminată în POSIX.1-2008, recomandând utilizarea în schimb a scalbln(3), scalblnf(3) sau scalblnl(3).

Înainte de glibc 2.20, aceste funcții nu configurau errno pentru erori de domeniu și de interval.

ldexp(3), scalbln(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06