frexp(3) Library Functions Manual frexp(3)

frexp, frexpf, frexpl - convertește un număr în virgulă mobilă în componente fracționare și integrale

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double frexp(double x, int *exp);
float frexpf(float x, int *exp);
long double frexpl(long double x, int *exp);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

frexpf(), frexpl():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții sunt utilizate pentru a împărți numărul x într-o fracție normalizată și un exponent care este stocat în exp.

Aceste funcții returnează fracția normalizată. Dacă argumentul x nu este zero, fracția normalizată este x înmulțit cu o putere de doi, iar valoarea sa absolută este întotdeauna cuprinsă între 1/2 (inclusiv) și 1 (exclusiv), adică [0,5 - 1].

Dacă x este zero, atunci fracția normalizată este zero și zero este stocat în exp.

Dacă x nu este un număr (Not A Number „NaN”), se returnează un NaN, iar valoarea lui *exp este nespecificată.

Dacă x este infinit pozitiv (infinit negativ), se returnează infinit pozitiv (infinit negativ), iar valoarea lui *exp este nespecificată.

Nu apar erori.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
frexp(), frexpf(), frexpl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

Programul de mai jos produce rezultate precum cele ce urmează:


$ ./a.out 2560
frexp(2560, &e) = 0.625: 0.625 * 2^12 = 2560
$ ./a.out -4
frexp(-4, &e) = -0.5: -0.5 * 2^3 = -4

#include <float.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  double x, r;
  int exp;
  x = strtod(argv[1], NULL);
  r = frexp(x, &exp);
  printf("frexp(%g, &e) = %g: %g * %d^%d = %g\n", x, r, r, 2, exp, x);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

ldexp(3), modf(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

29 ianuarie 2024 Pagini de manual de Linux 6.06