kdesu(1) Інструкція користувача KDE kdesu(1)

НАЗВА

kdesu - Запускає програму з підвищеними привілеями

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

kdesu [-c команда] [-d] [-f файл] [-i назва піктограми] [-n] [-p priority] [-r] [-s] [-t] [-u користувач] [--noignorebutton] [--attach ідентифікатор вікна]

kdesu [Загальні параметри KDE] [Загальні параметри Qt]

ОПИС

KDE su — це графічний інтерфейс до команди UNIX® su для стільничного середовища KDE. Ця програма надає вам змогу виконувати програми від імені іншого користувача, якщо ви правильно введете пароль цього користувача. KDE su не є привілейованою командою (командою з підвищеними правами доступу), ця програма використовує для роботи системну програму su.

KDE su має одну додаткову можливість: за вашого бажання, ця програма може запам’ятовувати введені вами паролі. Якщо ви використовуватимете цю можливість, для кожної з команд вам слід буде ввести пароль лише одного разу.

Вважається, що ви запускатимете потрібну програму за допомогою командного рядка або файлів .desktop.

Оскільки kdesu вже не встановлюється до каталогу $(kf5-config --prefix)/bin, а встановлюється до kf5-config --path libexec, програми вже немає у каталогах списку змінної PATH. Тому для запуску kdesu вам слід скористатися командою $(kde4-config --path libexec)kdesu.

ПАРАМЕТРИ

-c команда

Цей параметр визначає команду, яку слід виконати від імені користувача root. Команду для цієї програми слід передати у вигляді єдиного аргументу. Отже, якщо, наприклад, вам потрібно запустити нову програму для роботи з файлами, вам слід ввести до командного рядка таку команду: $(kf5-config --path libexec)kdesu -c Dolphin

-d

Показати інформацію, потрібну для налагоджування.

-f файл

Цей параметр надає вам змогу ефективно використовувати KDE su для файлів .desktop. За його допомогою можна повідомити KDE su про те, що слід обробити файл, вказаний аргументом файл. Якщо поточний користувач може вести запис до цього файла, KDE su виконає команду від імені поточного користувача. Якщо ж користувач не має права на запис до файла, команду буде виконано від імені користувача користувач (типово, від імені користувача root).

Обробка аргументу файл відбувається так: якщо файл починається з /, вважається, що надано абсолютний шлях до файла. У іншому випадку, вважається, що надано назву загального файла налаштувань KDE.

-i назва піктограма

Визначити піктограму, яку слід використовувати у діалозі запиту на пароль. Ви можете вказати лише назву файла, без суфікса, що визначає його тип.

-n

Не зберігати пароль. Цей параметр знімає позначку з поля зберігати пароль у діалозі запиту на пароль.

-p пріоритет

Встановити значення пріоритету. Пріоритетом може бути довільне число між 0 і 100, де 100 означає найвищий пріоритет, а 0 — найнижчий. Типовим значенням є 50.

-r

Використовувати планування у режимі реального часу.

-s

Зупинити фонову службу kdesu. Ця фонова служба відповідає за зберігання паролів, за якими було виконано вдалі входи до системи у тлі процесів. Цю можливість також можна вимкнути за допомогою параметра -n, вказаного під час першого запуску KDE su.

-t

Увімкнути вивід до термінала. Цей параметр вимикає зберігання паролів. Параметр здебільшого призначено для налагоджування — якщо вам потрібно запустити програму, яка працює у термінальному режимі, скористайтеся звичайною командою su.

-u користувач

Хоча у звичайному режимі KDE su використовується для виконання команд від імені суперкористувача, ви можете використовувати програму і для виконання команд від імені інших користувачів, якщо вкажете правильний пароль.

--noignorebutton

Не показувати кнопку «Ігнорувати».

--attach ідентифікатор вікна

Робить вікно прозорим для програми X з вказаним ідентифікатором вікна.

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

su(1)

Докладнішу документацію для користувачів можна переглянути за адресою help:/kdesu (або введіть цю адресу URL у Konqueror, або виконайте команду khelpcenterhelp:/kdesu).

ПРИКЛАДИ

Щоб виконати програму kfmclient від імені користувача jim, з показом піктограми Konqueror у діалоговому вікні запиту на пароль, виконайте команду:

$(kf5-config --path libexec)kdesu-u jim-i konquerorkfmclient

АВТОРИ

Авторами KDE su є Geert Jansen <g.t.jansen@stud.tue.nl> і Pietro Iglio <iglio@fub.it>.

АВТОР

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Автор.
18 вересня 2010 року Стільничне середовище KDE