KDESU(1) KDE kasutaja käsiraamat KDESU(1)

kdesu - Programmi käivitamine suuremates õigustes

kdesu [-c käsk] [-d] [-f fail] [-i ikooni nimi] [-n] [-p prioriteet] [-r] [-s] [-t] [-u user] [--noignorebutton] [--attach akna ID]

kdesu [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

KDE su on UNIX® käsu su graafiline kasutajaliides KDE töökeskkonnale. See võimaldab käivitada programme teise kasutaja õigustes vastava kasuaja parooli andes. KDE su on privileegideta programm ja kasutab süsteemi käsku su.

KDE su on siiski ühe lisavõimalusega: see võib sinu eest paroolid meelde jätta. Nii ei pruugi sul mingi käsu jaoks parooli anda enam kui üks kord.

Programmi saab käivitada käsurealt või .desktop-failidest.

Et kdesu ei ole enam paigaldatud asukohta $(kde4-config --prefix)/bin, vaid hoopis kde4-config --path libexec ning ei asu seetõttu sinu otsinguteel (Path), tuleb kdesu käivitamiseks anda käsk $(kde4-config --path libexec)kdesu.

-c käsk

Määrab käsu käivitama administraatori õigustes. See tuleb anda ühe argumendina. Kui näiteks soovid käivitada uut failihaldurit, tuleb käsureale kirjutada $(kde4-config --path libexec)kdesu -c Dolphin

-d

Näitab silumisinfot.

-f fail

See võti võimaldab KDE su kasutamist .desktop-failides. Sellega saab KDE su korralduse uurida faili fail. Kui kasutajal on sellele kirjutamisõigus, käivitab KDE su käsu kasutaja õigustes. Kui mitte, käivitatakse käsk kasutaja kasutaja õigustes (vaikimisi on selleks administraator).

Parameetrit fail hinnatakse järgmiselt: kui fail algab märgiga /, on see absoluutne failinimi. Muul juhul peetakse seda KDE globaalse seadistustefaili nimeks.

-i ikooni nimi

Määrab paroolidialoogis kasutatava ikooni. Anda tuleb lihtsalt nimi ilma laiendita.

-n

Parooli ei jäeta meelde. See keelab paroolidialoogis märkekasti Parool jäetakse meelde.

-p prioriteet

Määrab prioriteedi. See on suvaline arv vahemikus 0 kuni 100, kus 100 on suurim ja 0 väikseim prioriteet. Vaikeväärtus on 50.

-r

Kasutatakse reaalaja planeerijat.

-s

Peatab kdesu deemoni. See deemon puhverdab taustal edukdad paroolid. Selle võimaluse saab keelata ka võtmega -n KDE su käivitamisel.

-t

Lubab terminaliväljundi. See keelab paroolide säilitamise. See on peamiselt mõeldud silumiseks: Kui soovid käivitada konsoolirežiimis programmi, kasuta standardset käsku su.

-u kasutaja

Ehkki enamasti on KDE su mõte panna programm tööle administraatori õigustes, võib määrata ka mis tahes muu kasutaja, kui sa muidugi tead selle kasutaja parooli.

--noignorebutton

Ignoreerimisnuppu ei näidata.

--attach akna ID

Seondab dialoogi akna ID-ga määratud X'i rakendusega.

su(1)

Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kdesu (kirjuta see URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenterhelp:/kdesu).

Failihalduri kfmclient käivitamiseks kasutajana juku ja Konquerori ikooni näitamiseks paroolidialoogis anna käsk:

$(kde4-config --path libexec)kdesu-u jim-i konquerorkfmclient

KDE su autorid on Geert Jansen <jansen@kde.org> ja Pietro Iglio <iglio@fub.it>

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Author.
2010-09-18 KDE töökeskkond