HEAD(1) Opdrachten voor gebruikers HEAD(1)

head - toon het eerste deel van bestanden

head [OPTIE]... [BESTAND]...

Kopieert de eerste 10 regels van elk gegeven BESTAND naar standaarduitvoer. Als meer dan één BESTAND gegeven is, wordt de uitvoer van elk bestand voorafgegaan door een kop met de bestandsnaam.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

het eerste AANTAL bytes van elk bestand tonen; met een voorafgaand '-', toon alle behalve behalve de laatste AANTAL bytes van elk bestand
de eerste AANTAL regels tonen (i.p.v. de eerste 10); met een voorafgaand '-', toon alle behalve de laatste AANTAL regels van elk bestand
geen bestandsnaam koppen tonen
altijd bestandsnaam koppen tonen
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Het GETAL mag gevolgd worden door een vermenigvuldigings achtervoegsel: b = 512, kB = 1000, K = 1024, MB = 1000*1000, M = 1024*1024, GB = 1000*1000*1000, G = 1024*1024*1024, en zo verder voor T, P, E, Z en Y. Binaire voorvoegsels kunnen ook worden gebruikt: KiB=K, MiB=M, etc.

Geschreven door David MacKenzie en Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

tail(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/head
of lokaal via: info '(coreutils) head invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4